Yung moment na kinakausap ka ng english.

somedaydrim:

(Source: danggurt, via notryan)